Skoki narciarskie tylko dla zaszczepionych kibiców. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

Skoki narciarskie tylko dla zaszczepionych kibiców. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

Skoczek na tle polskich kibiców
Skoczek na tle polskich kibiców / Źródło: Newspix.pl / 400mm.pl
Polski Związek Narciarski poinformował niedawno, że zawody Pucharu Świata, które mają się odbywać w Wiśle i Zakopanem, będą dostępne tylko dla zaszczepionych kibiców. Z interwencją w tej sprawie wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, który w oficjalnym oświadczeniu zwraca się do prezesa PZN Apoloniusza Tajnera o wyjaśnienia.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystosowało pismo do prezesa PZN Apoloniusza Tajnera z prośbą o wyjaśnienie decyzji związku w sprawie sprzedaży biletów na zawody Pucharu Świata. Sprawa dotyczy niezaszczepionych kibiców, którzy według decyzji PZN nie będą mieli wstępu na trybuny.

Niezgodność decyzji PZN z Konstytucją

„Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi obywateli na decyzję PZN w sprawie sprzedaży biletów na konkursy skoków narciarskich w Wiśle i Zakopanem jedynie osobom w pełni zaszczepionym na nieobowiązkową szczepionkę przeciwko COVID-19 lub mającym status ozdrowieńca” – możemy przeczytać w oficjalnym piśmie na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

RPO powołuje się na art. 73 Konstytucji (wolność korzystania z dóbr kultury) i art. 31 ust. 3 Konstytucji, w którym jest napisane, że „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Nie mogą one naruszać istoty wolności i praw”.

PZN nie może żądać informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19

Różnicowanie osób zaszczepionych i niezaszczepionych reguluje w tym momencie rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 roku. Wprowadza ono limity osób przy prowadzeniu określonych działalności, ale nie określa kwestii kontroli statusu szczepienia osób, których dotyczy limit. „Według Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozporządzenie z 6 maja 2021 r. nie uprawnia podmiotów zobowiązanych do przestrzegania limitu osób do żądania od nich informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19” – czytamy na stronie biura RPO. Informacje o zaszczepieniu są objęte szczególną ochroną na podstawie art. 9 RODO.

Może dojść do naruszenia podstawowych praw obywateli?

Według RPO uniemożliwienie udziału w danym wydarzeniu jedynie osobom zaszczepionym może prowadzić do naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. „Kierując się troską o realizację prawa obywateli dostępu do dóbr kultury, a także zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji, Biuro RPO zwraca się do prezesa PZN o wyjaśnienia” – czytamy.

Czytaj też:
Listopadowe zgrupowanie Polaków za granicą? Paulo Sousa zaskoczył swoją decyzją

Opracował:
Źródło: gov.pl
 0

Czytaj także