MSWiA zablokowało konta bankowe High League! Uzasadnienie zaskakuje

MSWiA zablokowało konta bankowe High League! Uzasadnienie zaskakuje

Logo federacji High League
Logo federacji High League Źródło: Facebook / highleagueofficial
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało powiadomienie o zablokowaniu kont bankowych federacji High League. W uzasadnieniu sprawy podano bliskie powiązania beneficjentów gal freak-fightowych z czeczeńskim przywódcą Razmanem Kadyrowem. To może być początek końca popularnego show.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego postanowił:

1. wpisać HIGH LEAGUE Bielski spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie (ul. Pańska 98 lok. 52, 00-837 Warszawa), KRS 0000940900, NIP 8442375089, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;

2. zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w punkcie 1:

a) zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych

w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem 269/2014”, będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w pełnym zakresie.

MSWiA zablokowało konta High League

Uzasadnienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

„High League Bielski sp. Komandytowo-akcyjna działa w ramach federacji High League, która zajmuje się organizowaniem gali typu freak show fight. Beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva. Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrowem, znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich odbywać ma się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki”. – czytamy w uzasadnieniu.

„W grudniu 2020 r. Departament Skarbu USA objął sankcjami finansowymi organizację ACA (Absolute Championship Akhmat) z powodu jej bezpośrednich powiązań z Ramzanem Kadyrovem. Przedstawicielem ACA na Europę był Baysangur Edelbiev – brat właścicieli podmiotu High League Bielski sp. komandytowo-akcyjna. Utworzenie federacji High League umożliwiło osobom powiązanym z Ramzanem Kadyrowem kontynuowanie działalności w Polsce. Zastosowanie środków ograniczających wobec podmiotu High League Bileski sp. komandytowo-akcyjna uniemożliwi czerpanie korzyści z ich działalności osobom powiązanym z reżimem Ramzana Kadyrova, wspierającego agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. – dodano.

High League zabrało głos na temat zaistniałych okoliczności

Tuż po decyzji MSWiA włodarze High League zabrali głos na temat zaistniałych okoliczności. Sprawa jest analizowana.

„Jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją. Analizujemy ją wraz z naszym działem prawnym. Prosimy o cierpliwość”. – napisali na Twitterze przedstawiciele federacji.

twitterCzytaj też:
Paweł Fajdek otrzymał propozycję walki z Marcinem Najmanem. Nie wyklucza pojedynku z Mariuszem Pudzianowskim
Czytaj też:
Narzeczona Mateusza Murańskiego zabrała głos po śmierci ukochanego. Poruszające słowa

Opracował:
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji