Kto dokończy stadion w Białymstoku? Wciąż nie wiadomo

Kto dokończy stadion w Białymstoku? Wciąż nie wiadomo

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. PAP/Tytus Żmijewski)
Komisja przetargowa jeszcze raz będzie musiała dokonać oceny ofert w przetargu na dokończenie budowy stadionu miejskiego w Białymstoku - zdecydowała Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając odwołania dwóch firm.
W połowie marca komisja przetargowa wybrała ofertę konsorcjum, którego liderem jest Unibep SA z Bielska Podlaskiego. Odrzuciła dwie inne oferty, w tym najtańszą - konsorcjum, którego liderem jest Hydrobudowa Polska SA, oraz ofertę Warbud SA.

Obie firmy, których ofert nie wybrano, złożyły odwołania, które Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła. Oznacza to konieczność powtórnego ocenienia ofert i wyłonienia zwycięzcy.

Przetarg na dokończenie budowy stadionu w Białymstoku został ogłoszony, ponieważ w czerwcu 2011 r. miasto odstąpiło od umowy z  wykonawcą wyłonionym w pierwszym przetargu, polsko-francuskim konsorcjum Eiffage Budownictwo Mitex SA oraz Eiffage Construction, z powodu opóźnień w pracach. Budowa rozpoczęła się w 2010 r., stadion miał być gotowy w połowie 2012 r. Spór z tym wykonawcą jest w sądzie, miasto domaga się kar umownych, ale konsorcjum również złożyło takie żądanie w pozwie wzajemnym. Umowa z wykonawcą miała być podpisana - jak planowano - na przełomie kwietnia i maja lub na początku maja. Teraz najprawdopodobniej termin ten będzie przesunięty.

Od podpisania umowy wykonawca będzie miał 21 miesięcy na zakończenie budowy, co oznacza oddanie stadionu do użytku w pierwszym kwartale 2014 r. Po dziewięciu miesiącach od podpisania umowy miałby być gotowy pierwszy etap inwestycji - około połowy stadionu.

Formalnie inwestorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Białymstoku. Ponieważ jednak różnice w cenach między pierwszym przetargiem a obecnym sięgają ok. 120 mln zł, miasto chce pozyskać pieniądze na dokończenie inwestycji z emisji obligacji. Chce w tym celu powołać spółkę, która przejmie od MOSiR inwestycję, a na jej dokończenie wyemituje obligacje z 15-letnim terminem wykupu.

Miejski stadion w Białymstoku ma być obiektem na 22,5 tys. widzów, spełniającym standardy UEFA. Stadion powstaje przy znacznym wsparciu z  funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

zew, PAP

 0

Czytaj także