Po olimpiadzie w Soczi zmieni się finansowanie polskiego sportu

Po olimpiadzie w Soczi zmieni się finansowanie polskiego sportu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Po olimpiadzie w Soczi zmieni się finansowanie polskiego sportu (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Od dziesięciu miesięcy zespoły eksperckie pracują przy Okrągłym Stole Polskiego Sportu nad planem zmian, które mają poprawić organizację i finansowanie sportu w Polsce. Najważniejsze wnioski i rekomendacje zostaną oficjalnie przekazane premierowi po Igrzyskach Olimpijskich w Soczi.


 – W tej chwili poszczególne zespoły formułują najbardziej konkretne wnioski, które zostaną przedstawione na kolejnych obradach okrągłego stołu po Igrzyskach Olimpijskich w Soczi – mówi Adam Krzesiński, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – Jeśli okrągły stół zgodzi się z tymi wnioskami, zostaną one przedstawione wszystkim instytucjom, wszystkim ciałom, od których zależy to, na jakim poziomie i w jakich realiach funkcjonuje polski sport. Mam tu na myśli zarówno rząd, jak i parlament oraz samorządy.

Inicjatywa ma na celu wymianę idei i zbudowanie podstaw długoterminowej strategii poprawy sytuacji w polskim sporcie zawodowym i amatorskim. Pierwsze obrady Okrągłego Stołu Polskiego Sportu odbyły się w marcu 2013 roku. Powołano trzy zespoły eksperckie: ds. finansowania sportu, strategii i legislacji, które przez 10 ostatnich miesięcy pracowały nad szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi. Zdaniem Adama Krzesińskiego ich rekomendacje będą stanowić esencję wiedzy, spostrzeżeń i wniosków na temat polskiego sportu.

 – Wszyscy będą mogli się zapoznać z głosem wielu środowisk, który będzie przedstawiał oczekiwania polskiego środowiska sportowego, oparte na wiedzy, doświadczeniu i obserwacji również środowisk pozasportowych – biznesu, kultury i świata polityki – podkreśla Adam Krzesiński.

Beata Mońka, prezes Gremi Business Communication, podkreśla, że wspólnym celem uczestników wielkiej debaty o sporcie jest przede wszystkim określenie długofalowej strategii.

 – Chodzi o sformułowanie nie tylko strategii rozwoju, lecz także promocji sportu w Polsce. Po drugie konsekwentne wdrożenie tej strategii, biorąc pod uwagę liczbę środowisk, czyli Polski Komitet Olimpijski, środowisko sportowe, środowisko biznesowe, środowisko polityków, jak również media – przekonuje Beata Mońka.

Krzesiński uważa, że inicjatywa Jana Kulczyka, (przewodniczącego Rady Patronów PKOl) może istotnie przełożyć się na poprawę jakości polskiego sportu – nie tylko wyczynowego, czego odzwierciedleniem mogą być sukcesy sportowców, lecz także sportu powszechnego, uprawianego przez dzieci i młodzież.

 – Pracy jest bardzo dużo. Ważna jest przede wszystkim konsekwencja w jej wdrażaniu, po to, żebyśmy mogli być dumni z osiągnięć naszych polskich sportowców, na koniec dnia promować Polskę w Polsce i za granicą – podkreśla Mońka.

Newseria.pl
 0

Czytaj także