Porządku w czasie Euro 2012 będzie pilnować Żandarmeria Wojskowa

Porządku w czasie Euro 2012 będzie pilnować Żandarmeria Wojskowa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Żandarmi mają pomóc policjantom zadbać o bezpieczeństwo uczestników Euro 2012 (fot. zw.wp.mil.pl)
Blisko 1300 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, czyli prawie połowa tej formacji, będzie zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej. Żandarmi będą mieli takie same uprawnienia jak policjanci, wesprą też Straż Graniczną.

Żołnierze żandarmerii będą stanowić element sił policyjnych zaangażowanych w Euro 2012. Ich trzon stanowić będzie ponad 9 tys. funkcjonariuszy policji wykonujących zadania bezpośrednio związane z  turniejem i skoncentrowanych na pięciu miastach - Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, gdzie rozgrywane będą mecze, oraz Krakowie, gdzie zamieszkają piłkarze i kibice aż z trzech krajów. - Siły Żandarmerii Wojskowej po otrzymaniu uprawnień, czyli zgody premiera, będą mogły wesprzeć policję tam, skąd ona będzie musiała wyjść, żeby skoncentrować się na pięciu miastach - wyjaśnił komendant główny ŻW gen. dyw. Mirosław Rozmus.

Zgodnie z ustawą o policji premier na wniosek szefa MSW (złożony w  porozumieniu z MON) może - w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego - zarządzić użycie ŻW do udzielenia pomocy policji. MSW kończy już prace nad odpowiednim projektem. Rzeczniczka prasowa resortu Małgorzata Woźniak poinformowała, że termin wnoszenia uwag do  projektu minął 13 kwietnia. Jeżeli premier podpisze ten dokument, od 1 czerwca do 5 lipca żołnierze żandarmerii w stosunku do cywilów będą mieli takie same uprawnienia jak policjanci. Będą mogli np. wylegitymować każdą osobę, zatrzymać ją, w razie uzasadnionego podejrzenia, że popełniła przestępstwo, dokonać kontroli osobistej, a gdy ktoś nie podporządkuje się ich poleceniom, zastosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet -  w określonych ustawą przypadkach - użyć broni palnej.

Do bezpośredniego wsparcia policji ŻW planuje przeznaczyć 1089 żołnierzy. - Żołnierze żandarmerii będą realizowali zadania, które realizuje policja w danym regionie. Decydować o ich przeznaczeniu będą oczywiście poszczególne komendy policji - poinformował gen. Rozmus. 432 żołnierzy ŻW będzie w dyspozycji Komendy Stołecznej Policji (do tego należy doliczyć też część ze 120 żandarmów, którzy pomogą KSP i  komendzie mazowieckiej w Radomiu). Wsparcie ŻW otrzymają też komendy wojewódzkie w Szczecinie (133 żołnierzy), Gdańsku (100), Bydgoszczy (90), Wrocławiu i Krakowie (po 84). W dyspozycji Komendy Głównej Policji ma być 46 żołnierzy ŻW.

Zadania, jakie postawiono przed żandarmerią, to przede wszystkim działania prewencyjne (np. patrole) w dużych miastach, z których policjanci zostaną skierowani do pięciu miast-gospodarzy. Nie oznacza to  jednak, że żandarmeria nie będzie wykorzystywana w miastach, gdzie będą rozgrywane mecze. Patrole ŻW pojawią się na dworcach i liniach kolejowych, będą też wspierać policyjną drogówkę. Przy zabezpieczeniu mistrzostw w pięciu najważniejszych miastach będzie też pracować 22 przewodników z psami tropiącymi. Policyjnych antyterrorystów ma wspierać 36 żołnierzy z oddziału specjalnego ŻW w Warszawie. Żandarmi przy zabezpieczaniu Euro 2012 mają wykorzystywać też kilkanaście samochodów opancerzonych. Oprócz współpracy z policją żandarmeria skieruje 185 żołnierzy do  pomocy Straży Granicznej. Razem z pogranicznikami mają oni przede wszystkim patrolować strefę nadgraniczną i bezpośrednie okolice przejść. - Wspieramy Straż Graniczną zwłaszcza na tych przejściach, gdzie będzie duża migracja kibiców. Podejrzewam, że dla nas będzie najważniejszy odcinek w województwie podkarpackim, gdzie są przejścia z Ukrainą, ale  będziemy i na zachodzie, i na wschodzie – poinformował gen. Rozmus. Żandarmi mają też wykonywać swoje tradycyjne zadania związane np. z  ochroną jednostek wojskowych, dbaniem o dyscyplinę w armii i  bezpieczeństwem VIP-ów. Dlatego gen. Rozmus ocenia, że w pracę przy Euro 2012 będzie zaangażowana praktycznie cała podległa mu formacja. - Czerwiec będzie dla Żandarmerii Wojskowej miesiącem bez urlopów, ogłosiliśmy to już w zeszłym roku - oświadczył komendant. Etatowo Żandarmeria Wojskowa liczy 2859 żołnierzy.

PAP, arb