PZPS podejmie decyzję ws. prezesa do 16 marca

PZPS podejmie decyzję ws. prezesa do 16 marca

Dodano:   /  Zmieniono: 
W obliczu braku jednoznacznych podstaw prawnych do zawieszenia bądź odwołania prezesa PZPS Mirosława P. zarząd związku poinformował o potrzebie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, które może podjąć taką decyzję. Nie wyznaczono jeszcze konkretnej daty. Zostanie ona ustalona 16 grudnia na kolejnym posiedzeniu zarządu. Zgodnie ze statutem zgromadzenie delegatów musi zebrać się w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej 16 marca 2015 roku.

 
 
 0

Czytaj także