W Poznaniu modlono się o pomyślny przebieg Euro

W Poznaniu modlono się o pomyślny przebieg Euro

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. PAP/Adam Ciereszko)
W intencji pomyślnego przebiegu Euro modlili się wierni w poznańskiej katedrze. W homilii metropolita poznański abp Stanisław Gądecki podkreślił, że „każdy autentyczny sport jest także szkołą rozwoju duszy ludzkiej”.

Abp Gądecki mówił, że tak głośne wydarzenie sportowe, jak odbywający się również w Poznaniu turniej, rodzi refleksje na temat miejsca sportu w życiu poszczególnych ludzi i społeczności, a także na temat chrześcijańskiej wizji sportu, zakładającej, iż jego celem jest rozwój całego człowieka.

- Kościół uczy, że ciało ludzkie jest arcydziełem bożego stworzenia i zaleca rozwijanie tego wspaniałego narzędzia przez odpowiednie ćwiczenia fizyczne, które przysposabiają ciało do wysiłku, a jednocześnie pomagają uniknąć wypaczeń pojawiających się na tle kultu ciała. Skupienie się na sprawności i wyglądzie ciała bywa rzeczą słuszną, o ile nie wkrada się w to motyw narcyzmu - powiedział.

Jak podkreślił, sport jest nie tylko okazją do ćwiczenia ciała, ale także do rozwoju ducha. Przypomniał, że każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogactwo takich wartości, jak metodyczne przygotowanie, ćwiczenie odruchów, kształtowanie woli, męstwo, wrażliwość czy poczucie lojalności.

- Sport, który przekazuje wartości etyczne określone mianem "fair play", wychowuje, jednoczy, sprawia przyjemność i budzi radość. Uczy patriotyzmu, budzi przyjaźnie i pokój między narodami - powiedział. - Bez wiary chęć bycia najlepszym traci sens. U lichych sportowców uprawianie sportu prowadzi często do degeneracji ducha, której pierwszym symptomem jest zapominanie o niedzielnej eucharystii. Tylko silny duchowo sportowiec słyszy w sobie wołanie apostoła Pawła "walcz w dobrych zawodach, zdobądź życie wieczne" – dodał abp. Gądecki.

Metropolita poznański przypomniał, że obok sportu, który pomaga człowiekowi, w świecie funkcjonuje również sport, który mu szkodzi; poza sportem, który uszlachetnia ciało istnieje sport, który je poniża i zdradza, zaś obok sportu, który służy wzniosłym ideałom jest także sport, który zabiega wyłącznie o zysk. - Trzeba się mieć na baczności przed tymi formami sportu, które zapatrzone wyłącznie w zysk manipulują tak sportowcami, jak i kibicami – podkreślił.

Kościół będzie prowadził w Poznaniu w czasie mistrzostw akcję ewangelizacyjną wśród kibiców. Z myślą o nich podczas trwania turnieju odprawione zostaną msze św. w różnych kościołach Poznania w języku włoskim, angielskim, chorwackim i niemieckim. Kibice otrzymają też wydaną w językach polskim i angielskim gazetę "Strefa Jezusa".

zew, PAP

 1

Czytaj także